Gerbiamieji,

2017-02-27 pakartotiname narių susirinkime priimtas nutarimas rinkti ir kaupti

tikslines lėšas Bendrijos kelių remontui.

Prašome visų iki 2017-09-30 dienos sumokėti po 0,25 EUR už vieną kvadratinį

metrą savo nuosavybės teise valdomo sklypo plotą.

Pvz. Jeigu sklypo plotas 603 m2, tai 603x0,25=150,75 EUR (iki 2017-09-30 d.

sumokėti 150,75 EUR)

Pagarbiai, Valdyba

 

https://www.facebook.com/groups/901917009926040/