Gręžinių vandens kokybė

2023-08-29

2023-05-12 buvo atlikti bendrijos gręžinių (abiejų) vandens tyrimai. Jų rezultatai rodo, kad kelis kartus viršijamas geležies kiekis, tuo tarpu kiti rodikliai neviršija rekomenduojamų normų:

Rodiklis Leidžiama riba Gręžinio 17-oje g. rodikliai Gręžinio 19-oje g. rodikliai
Nitritai, mg/l 0.50 <0.013 <0.013
Savaiminis elektrinis laidis, μS/cm 2500 593 475
Amonis, mg/l 0.50 0.047 0.31
Nitratai, mg/l 50 <0.5 < 0.5
Permanganato indeksas, mg/l O2 5 < 0.43 < 0.5
Suminis kietumas (suminis kalcio ir magnio kiekis), mmol/l 3.32 2.72
Geležis (bendroji), μg/l 200 1503 1342
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22C, KSV/1ml 97 71
Koliforminių bakterijų skaičius, KSV/100ml 3,0 Neaptikta
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius, KSV/100ml 3,0 Neaptikta
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100ml Neaptikta Neaptikta

 

Su pilnais tyrimų protokolais galite susipažinti čia (Cheminiai tyrimai ir Mikrobiologiniai tyrimai).