2019 metų susirinkimas

2019-04-19

GERBIAMI SB „DVARČIONYS“ NARIAI,
Informuojame, kad 2019 metų gegužės 3 d. 19:00 val., Bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio, vyks Bendrijos narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2018 metų valdybos veiklos ataskaita (ataskaita susipažinimui).
 2. 2018 metų  finansinė ataskaita.
 3. 2018 metų revizijos komisijos ataskaita.
 4. 2019 metų sąmatos tvirtinimas.
 5. Naujų įstatų redakcijos tvirtinimas (projektas susipažinimui).
 6. Vidaus tvarkos taisyklių redakcijos tvirtinimas (projektas susipažinimui).
 7. Išstojimas iš susivienijimo „Kauno sodai“.
 8. Bendrijos vandentiekio gręžinių ir tinklų klausimai.
 9. Gatvių apšvietimo klausimas.
 10. Saugi kaimynystė.
 11. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas.
 12. Šiukšlių tvarkymo klausimas.
 13. Kiti klausimai.

Susirinkimui neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui) pakartotinis narių susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę įvyks 2019 m. gegužės 18 d., 10.00 val., Bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio.
Daugiau informacijos, susijusi su Bendrijos susirinkimo klausimais, bus pateikta artimiausiu metu.

SB „DVARČIONYS“ VALDYBA
2019-04-19