Pakartotinis susirinkimas

2019-05-03

GERBIAMI SB „DVARČIONYS“ NARIAI,
Informuojame, kad 2019 metų gegužės 18 d. 10:00 val., Bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio, vyks pakartotinis Bendrijos narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė

 1. 2018 metų valdybos veiklos ataskaita .
 2. 2018 metų finansinė ataskaita.
 3. 2018 metų revizijos komisijos ataskaita.
 4. 2019 metų sąmatos tvirtinimas (planas susipažinimui).
 5. Naujų įstatų redakcijos tvirtinimas (atnaujintas projektas susipažinimui, pdf versija).
 6. Vidaus tvarkos taisyklių redakcijos tvirtinimas (atnaujintas projektas susipažinimui, pdf versija).
 7. Išstojimas iš susivienijimo „Kauno sodai“.
 8. Bendrijos vandentiekio gręžinių ir tinklų klausimai.
 9. Gatvių apšvietimo klausimas.
 10. Saugi kaimynystė.
 11. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas.
 12. Šiukšlių tvarkymo klausimas.
 13. Kiti klausimai.

 

SB „DVARČIONYS“ VALDYBA
2019-05-03